Ons bestuur

Ons bestuur

Alides, deel van Groep Maes

Alides slaagt erin zijn familiale karakter te behouden. Het toepassen van moderne principes van corporate governance zorgt voor een efficiënte en transparante werking, waarbij we de continuïteit van de groep op lange termijn kunnen garanderen.

We hebben een iteratief proces ingevoerd waarin onze strategie regelmatig wordt gedefinieerd, herzien en besproken. Dit gebeurt zowel via een top-down als een bottom-up proces.

Uitvoerend management

De Raad van Bestuur van Alides REIM keurt de algemene strategie en beleidsrichtlijnen goed, neemt beslissingen over de kernwaarden en houdt toezicht op het dagelijks bestuur.

De leden van de Raad beschikken over de competenties en kennis die essentieel zijn om dit mandaat succesvol uit te voeren. 

Leeman Rikkert

CEO

Cardon Henk

CFO

Osselaer Thomas

CLO

De Bondt Sven

COO

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur is ons hoogste bestuursorgaan en keurt de algemene strategie en het beleid van het bedrijf goed in lijn met de missie en visie van Alides.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op het Executive Committee en verschillende leden van de Raad van Bestuur. Ze zijn ook lid van de Audit- en Risicocommissie en de Vergoedings- en Benoemingscommissie.

Depuydt Paul

Voorzitter Raad van Bestuur

Maes Antoine

Niet-uitvoerend familiaal bestuurder

Maes Sophie

Niet-uitvoerend familiaal bestuurder

Maes Christophe

Niet-uitvoerend familiaal bestuurder

Leeman Rikkert

CEO

Calllens Joost

Onafhankelijke externe bestuurder

Nicolas Bearelle

Onafhankelijke externe bestuurder

De Nys Jan

Onafhankelijke externe bestuurder

Henk Cardon

CFO

Obrazek
Obrazek