Met verkavelingsvergunning kan woonproject Elysia Park concreet van start 

U bent hier

Met verkavelingsvergunning kan woonproject Elysia Park concreet van start 

Binnenkort wonen in een groen kader op voormalige site Fortis-Extraction 

Langs de rand van het kasteeldomein Hof Ter Linden ter hoogte van Prins Boudewijnlaan liggen twee percelen met een totale oppervlakte van ruim 42 500 m²: de voormalige Fortissite (noordelijk perceel) en het terrein waarop het hoofdkantoor van het bedrijf Extraction De Smet tot meer dan tien jaar geleden gevestigd was (zuidelijk perceel). Projectontwikkelaar “Prins Boudewijn” (een joint- venture tussen Cornerstones en Alides) bouwt er weldra appartementen in een groene omgeving die naadloos zal aansluiten bij het kasteeldomein. Na een voorbereidingstijd van enkele jaren kon Gemeente Edegem deze week de verkavelingsvergunning voor dit belangrijke project verlenen. 

“De verloederde KMO-zone is al vele jaren een doorn in ons oog”, vertelt schepen voor ruimtelijke ordening Peter Verstraeten. “De voorbije 10 jaar werd met verschillende partijen gesproken over een mogelijke invulling. Op basis daarvan maakten we een masterplan op. Via een ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigden we de bestemming naar woongebied waardoor er ruimte kwam voor meergezinswoningen in een parkachtige omgeving. Concreet wil projectontwikkelaar Prins Boudewijn er appartementen en zorgflats realiseren. Het plan bestaat uit vier woonprojectzones waar gewerkt wordt met compacte bouwclusters. De maximale bouwhoogte houdt rekening met de bestaande bebouwing langs de Prins Boudewijnlaan. Groene bufferzones en het aanliggende parkgebied zorgen voor een natuurlijk groen kader.“

“Zo gaat het Hof Ter Linden visueel deel uitmaken van het projectgebied en de ruimere omgeving. Wanneer ook het overige deel van het westelijk pad in Hof Ter Linden is aangelegd, heeft wijk Molenveld toegang tot het achterliggende Fort 5-Hof Ter Linden”, gaat burgemeester Koen Metsu verder. “Het totaalproject zal een grote meerwaarde zijn voor fietsers en voetgangers. Er komt een ruim fietspad, vrij van autoverkeer. In samenspraak met Agentschap Wegen en Verkeer zal er een veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers komen ter hoogte van supermarkt Carrefour en wordt het kruispunt ter hoogte van Ter Tommenstraat aangepast. Die is vooral voor de inwoners van het Rubenspark en de wijk Molenveld heel belangrijk.”

Koen Ickroth CEO van projectontwikkelaar Cornerstones is na 3 jaar voorbereiding tevreden dat het project nu echt in de startblokken staat. “In een 50/50 samenwerking met de Gentse vastgoedgroep Alides, die werd opgezet na het definitief verwerven van de bestemmingswijziging, zullen we samen het exclusieve project met parkappartementen realiseren en verkopen. In een eerste fase wordt de cluster appartementen aan de parkzijde van het terrein gebouwd. Nu de verkavelingsvergunning er is, zullen we nog voor het bouwverlof de stedenbouwkundige aanvraag indienen voor deze fase. De bouw zou dan kunnen starten in het voorjaar van 2018. Ondertussen starten we al met de aanleg van het fiets- en wandelpad die meteen ook de verbinding met het Hof Ter Linden vormt."

Micheline D’hondt van Alides, Gentse patrimoniumbeheerder en projectontwikkelaar sinds 1892, licht verder toe: “In de loop van september lanceren we het project en starten we met de verkoop. Dit geïntegreerde woonproject voorziet in 385 woonentiteiten verspreid over verschillende woonvormen en functies waarbij we streven naar een intergenerationele mix. Van jonge starters op zoek naar een modern appartement over mensen die een ruim villa-appartement wensen tot senioren die een assistentiewoning met diensten nodig hebben. Op deze toplocatie voorzien wij voor eenieder een hoogkwalitatieve woning."

Meer info op www.elysiapark.be