Woonproject Rinkkaai zet nieuwe stap richting realisatie

U bent hier

Rinkkaai Park Gent

Woonproject Rinkkaai zet nieuwe stap richting realisatie

311 woningen tussen station Gent-Sint-Pieters en Blaarmeersen

Op 31 augustus ll. werd aan het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent een verkavelingsvergunning toegekend voor zone C van het gebied tussen station Gent-Sint-Pieters en de Blaarmeersen. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van het project Rinkkaai aan de Koningin Fabiolalaan en de Snepkaai. Project Rinkkaai omvat 6 gebouwen met 311 woningen, aangevuld met een buurthuis, commerciële ruimtes, een publiek park en een aansluiting op de nieuw te realiseren fietsersbrug over de Leie.

Rinkkaai winnaar wedstrijd sogent

Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent selecteerde op 25 september 2015 het ontwerp ‘Rinkkaai’ van de ontwikkelaarsgroep Alides, Nacarat en CORES Development als winnaar van de wedstrijd ‘wonen aan het park’ (2012) voor de ontwikkeling van zone C van het gebied tussen station Gent-Sint-Pieters en de Blaarmeersen. Het ontwerp ‘Rinkkaai’ is het resultaat van een samenwerking tussen KCAP, EVR-architecten en Omgeving.

Rinkkaai werd door sogent geselecteerd als winnaar van de wedstrijd omdat de inplanting, het gevelbeeld, de vorm en de hoogte van de gebouwen het best aansluiten bij de visie en beleidsintenties van de stad Gent, en het ruimtelijk uitvoeringsplan. De gekozen inplanting en de vorm van de gebouwen zorgt voor groene, publieke tussengebieden en een maximale verbinding tussen de stad en het groen, tussen wonen en ontspannen en tussen de bestaande en de nieuwe buurt.

Het ontwerp omvat zes gebouwen met 311 woningen, aangevuld met een buurthuis, buurtgerichte commerciële functies, een publiek park en een aansluiting op de nieuw te realiseren fietsersbrug die de stationsomgeving zal verbinden met de Blaarmeersen. De in het ruimtelijk uitvoeringsplan voorgeschreven bruto vloeroppervlakte wordt verdeeld over vier lagere gebouwen en twee woontorens. De hoogte van de twee woontorens wordt met deze verkavelingsvergunning beperkt tot 70 meter. In het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een hoogte van 90 meter toegelaten maar hier is op vraag van de Stad Gent, sogent en de buurt bewust niet maximaal gebruik van gemaakt.

Aandacht voor duurzaamheid

Rinkkaai zal nu al beantwoorden aan de BEN-eisen die pas vanaf 2021 in Vlaanderen verplicht worden.
Rinkkaai wordt een bijna-energieneutrale (BEN) wijk. Om dit te bereiken werd maximaal rekening gehouden met de compactheid, oriëntatie en schaduw, echter zonder in te boeten aan woonkwaliteit. Het resterende energieverbruik wordt maximaal gereduceerd met hernieuwbare energiebronnen. Warmtelevering gebeurt via een warmtenet, waarbij warmte wordt opgewekt uit het naburige Leiewater. Warmte wordt ook gerecupereerd uit afvalwater van douches, waarna het afvalwater gezuiverd wordt. De daken zijn voorzien van PV-panelen voor electriciteitsopwekking en thermische zonnecollectoren voor opwarming van het sanitair warm water. Neerslag wordt zo lang mogelijk vastgehouden, herbruikt, en gebufferd vooraleer afgevoerd te worden.

De daken worden niet enkel gebruikt voor energieopwekking, ze krijgen ook een gemeenschapsgerichte functie. Deze functies verschillen per gebouw en worden per gebouw, met bijvoorbeeld een moestuin, een speellandschap, serres, een panorama zonneterras, … ingericht. Dat betekent dat we bij Rinkkaai kunnen spreken van het dak als vijfde gevel van de gebouwen.

Intergenerationeel project met een mix van functies en woningen

Rinkkaai wordt een project voor een breed doelpubliek, waarbij ook de betaalbaarheid niet uit het oog wordt verloren. Zo is 40% van de appartementen voorzien voor budgetwoningen. Het wordt ook een buurt met diverse woningtypes (appartementen, duplexwoningen, assistentiewoningen, budgetwoningen, cohousing,…). Naast de woningen zijn er in de plint aan de Fabiolalaan ook ruimtes voorzien met een buurtgerichte commerciële functie (koffiehuisje, apotheek, buurtwinkel, …).

Rinkkaai zet in op ontmoeting

Het ontwerp zet sterk in op het ontstaan van een nieuwe gemeenschap door ruimte te geven aan kleine ontmoetingen. Het project voorziet verschillende buurtontmoetingsplaatsen waaronder een park, drie buurtpleinen en een buurthuis. Door de combinatie van deze ontmoetingsplaatsen, de buurtgerichte commerciële ruimtes en de verbinding met de Blaarmeersen wordt maximaal de kans gegeven aan de bewoners van de nieuwe ontwikkeling en de bewoners van de bestaande buurt om elkaar te ontmoeten.

In relatie met de omgeving

Niet enkel de nieuwe gemeenschap is belangrijk voor Rinkkaai. Het project gaat doelbewust de relatie aan met de bestaande omgeving. Ruimtelijk is de vorm, positie, hoogte en het materiaalgebruik van de gebouwen afgestemd op de aansluiting met de directe omgeving. Daarom werd vanaf het begin geïnvesteerd in regelmatige contacten en afstemming met de buurt. Via klankbordgroepen, informele ontmoetingsmomenten en informatievergaderingen worden de buurtbewoners geïnformeerd en werd de kans gegeven feedback te geven op de plannen voor de nieuwe ontwikkeling. Zo werd donderdag 28 september door infopunt Gent-Sint-Pieters, sogent en Rinkkaai nog een infomoment voor de buurt georganiseerd met de laatste stand van zaken.

Perscontact

Meer informatie