Alides brengt eerste duurzaamheidsverslag uit

Gent, 27 juni 2023 – Alides, een vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar met hoofdzetel in Gent, kondigt met plezier de publicatie aan van haar allereerste duurzaamheidsrapport, waarin ze haar baanbrekende aanpak van Real Estate Upcycling en haar niet-aflatende engagement voor milieuverantwoordelijkheid tentoonstelt.

Ondanks de uitdagingen waarmee de vastgoedsector in 2022 werd geconfronteerd, heeft Alides sterke financiële resultaten behaald en een duidelijke strategie ontwikkeld om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Met zijn gerichte benadering van ‘Real Estate Upcycling’ blinkt Alides uit in het revitaliseren van afgedankte eigendommen, waarbij de milieuvoordelen van nieuwe projecten worden overtroffen. Deze benadering, die aansluit bij de kernwaarden van Alides: kwaliteit, duurzaamheid en mensgerichtheid, draagt bij aan de langetermijnvisie van Alides om een duurzamere wereld te bevorderen.

Zowel bij de vastgoedportefeuille als bij de ontwikkelingen geeft Alides prioriteit aan maatschappelijke en milieuoverwegingen. Door op transparante wijze verslag te doen van de inspanningen, resultaten en ambities voor de toekomst, onderscheidt dit duurzaamheidsverslag Alides als een toonaangevende speler in de branche, die een open dialoog aangaat met alle belanghebbenden.

Het verslag belicht ook belangrijke mijlpalen die werden bereikt in 2023, waar Alides zijn engagement voor duurzaamheid aantoonde door de meest recente innovatieve technieken te omarmen, zoals die welke werden toegepast in het Montoyer 34-project in Brussel.

Alides zet zich in voor het leveren van jaarverslagen die de voortgang en doelstellingen van haar drie belangrijkste duurzaamheidspijlers schetsen: Het verbeteren van onroerend goed, het omarmen van echte mensen en het stimuleren van echte ideeën. Alides is ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen onmisbaar is voor veerkracht en welvaart op de lange termijn.

Download duurzaamheidsverslag:

Alides Duurzaamheidsrapport 2022

Andere

Obrazek
Obrazek