Nieuwe duurzame woonbuurt Rinkkaai aan Gents Sint-Pietersstation finaal vergund

Gent, 8 februari 2024 – De stad Gent heeft de vergunning goedgekeurd voor Rinkkaai, een duurzame woonwijk gelegen aan de Koningin Fabiolalaan tussen Gent Sint-Pieters en de Blaarmeersen. Rinkkaai, een project van ontwikkelaars Alides en CORES Development, omvat 6 gebouwen met onder meer 308 bijna-energieneutrale (BEN) appartementen, horeca en buurtondersteunende faciliteiten en een publieke parkzone. Dankzij de uitvoerbare vergunning kunnen de werkzaamheden starten na de zomer. De eerste bewoners kunnen intrekken eind 2027.

Rinkkaai beantwoordt aan de grote nood aan betaalbare woningen in Gent. In samenwerking met stadsontwikkelingsbedrijf sogent wordt een belangrijke klemtoon gelegd op budgetvriendelijke woningen. De wijk omvat een mix van klassieke appartementen, duplexwoningen, rolstoeltoegankelijke appartementen en wil zo een thuis bieden aan een brede waaier van gezinssamenstellingen. Verder wordt in de woonwijk een ruimte voorzien voor een horecazaak, buurtwinkels en buurtondersteunende faciliteiten zoals bijvoorbeeld een crèche of een dokterspraktijk. Daarnaast komt er ook een buurthuis.

Met bijna 1000 fietsparkeerplaatsen in gemakkelijk toegankelijke fietsenstallingen, moedigen de ontwikkelaars fietsgebruik sterk aan. Ook voorzien zij elektrische laadpunten en wordt er ingezet op verschillende fietsformaten.

“De goedkeuring van de vergunning is een mijlpaal in de ontwikkeling van Rinkkaai. Na 7 jaar hard werken zijn we dan ook enorm blij dat we dit unieke project kunnen realiseren. Rinkkaai staat voor duurzame en toegankelijke woningen voor alle generaties. Het wordt een architecturale referentie, met veel aandacht voor betaalbaar wonen en draagt zo bij aan de oplossing van de woningnood in Gent.”

Rikkert Leeman, CEO Alides

Geen gebruik van fossiele brandstoffen

Naast betaalbaarheid blinkt Rinkkaai uit in duurzaamheid. De wijk is volledig gasloos en wordt verwarmd met hernieuwbare energie via een eigen warmtenet, waarvoor geothermische warmtepompen aangesloten worden op een BEO-veld. Tijdens de zomer zullen de warmtepompen de gebouwen op dezelfde manier passief kunnen koelen. De appartementen zelf zijn uitermate goed geïsoleerd en hebben onder meer zonnepanelen voor het resterende energiegebruik. Daarnaast worden regenwater en afvalwater hergebruikt en vertraagd afgevoerd om waterverbruik te verminderen, infiltratie te bevorderen en het hitte-eilandeffect te bestrijden.

“Rinkkaai wordt de groenste woonbuurt in de Gentse stationsomgeving en is een voorbeeld van duurzame stadsontwikkeling.”

Jurgen Van Bogaert, Managing Partner bij CORES Development

Groene oase en focus op ontmoeting

De toekomstige bewoners komen terecht in een groene oase. De zuidrand van de site wordt een doorlopend, hoger gelegen biodivers park met bloemenweides en gazonzones, dat zal aansluiten op het toekomstige Rijsenbergpark aan de Koningin Fabiolalaan. De groene zone zal opengesteld worden aan zowel de bewoners als de buurt en zal een ideale ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud.

“Nu het project Rinkkaai van start kan gaan, is ook de draad weer opgepikt om de fietsersbrug over de Leie, tussen Koningin Fabiolalaan en de Blaarmeersen, voor te bereiden. Het is de bedoeling dat de brug gelijktijdig met de gebouwen van Rinkkaai in gebruik kan worden genomen.”

Sami Souguir, voorzitter sogent

Oplevering in 2027

Dit voorjaar nog start de publieke verkoop. Als alles volgens plan verloopt beginnen net na de zomer de werkzaamheden. In 2027 zouden de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.

Rinkkaai won de architectuurwedstrijd georganiseerd op de gronden van sogent in 2015. Voor dit project werken ze samen architecten EVR, KCAP, OMAR en de landschapsarchitect Omgeving.

Meer info op volgende website: www.rinkkaai.be

Perscontact

Kathleen Smout
Development Manager Vlaanderen Alides
k.smout@alides.be l +32 497 02 26 87

Jürgen Eeckhout
PR Consultant Bereal
jurgen.eeckhout@bepublicgroup.be l +32 478 48 52 40

Andere

Obrazek
Obrazek