Nieuwjaarsboodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en van de CEO van Alides

23/01/2023

Alides

Rikkert Leeman & Paul Depuydt

‘Alides in evolutie: Real Estate Upcycling’

 

Beste lezer,

Met ondernemend optimisme kijken we graag met u vooruit bij de start van het nieuwe jaar.

Met Alides willen we in 2023 op een transparante manier inzicht geven in hoe we onze duurzaamheidsengagementen integreren in onze strategie. Een onderdeel van dit traject betreft het minder afhankelijk maken van onze activiteiten van fossiele brandstoffen.

Wat is de uitdaging?

Een groot deel van het Belgisch en Europees vastgoedpatrimonium is energetisch niet meer in lijn met de actuele standaarden, maar is ook onvoldoende verouderd om een grondige energetische renovatie economisch te verantwoorden. Voor dergelijke assets bestaat vandaag geen duidelijke aanpak; ze dreigen zowel financieel als fiscaal gepenaliseerd te worden nog voor ze zich aan het einde van hun levensduur bevinden. 

Als familiale langetermijn vastgoedspeler willen we met onze aanpak van Real Estate Upcycling hiervoor een oplossing bieden. We zullen de komende jaren blijven investeren in end of lifecycle vastgoed op sterke stedelijke locaties, die we op het juiste moment kunnen regenereren voor een volgende, duurzamere exploitatiecyclus en we zullen zo de carbon footprint over de ganse levenscyclus optimaliseren t.o.v. nieuwbouwvastgoed.

Met deze strategie vullen we de leemte in voor assets in overgangsfase en willen we een voortrekkersrol opnemen bij de verduurzaming van bestaand vastgoed.

Eind 2022 hebben we in lijn met deze strategie twee belangrijke acquisities gerealiseerd: de aankoop van de IT-Tower (i.s.m Cityforward) en de aankoop van het Gerling House, beide in Brussel. Onze Real Estate Upcycling-aanpak is er op gericht om een positieve milieu-impact op langere termijn te realiseren én economische waarde te creëren, op een pragmatische wijze en in open dialoog met alle betrokkenen.

Als familiaal bedrijf geloven we in duurzame langetermijnrelaties die gebaseerd zijn op vertrouwen en integriteit. Transparantie is daarbij cruciaal. Om deze reden zullen we in 2023 door de publicatie van ons eerste duurzaamheidsverslag inkijk geven in de prestaties van onze portefeuille, in onze duurzaamheidsinitiatieven en de impact die we samen met onze partners kunnen realiseren.

Na een voor Alides geslaagd 2022 willen van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om iedereen die hierin een aandeel heeft gehad van harte te bedanken.

Met ons team, een heldere, toekomstgerichte visie en duidelijke prioriteiten, kijken we uit naar dit nieuwe jaar en we wensen u allen een gezond, duurzaam en succesvol 2023!

 

 

Gent, 23 januari 2023,

Over Alides

Alides, familiale vastgoedspeler en onderdeel van de Gentse Group Maes opgericht in 1892, is dankzij haar hybride profiel van investeerder en ontwikkelaar al generaties lang een gevestigde waarde in de vastgoedsector. Met een focus op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie realiseert Alides haar expansiestrategie op sterke stedelijke locaties in zowel België, Luxemburg als Polen. Met haar jarenlange expertise op vlak van kantoren en residentieel vastgoed wil Alides haar positie als referentievastgoedspeler verder bestendigen en versterken.

Dankzij een langetermijnvisie, een klantgerichte aanpak en oplossingen op maat wil Alides haar missie als “your partner in real estate” blijvend waarmaken. Alides beschikt vandaag over een eigen vastgoedportefeuille met een geschatte waarde van meer dan 650 miljoen € en een ontwikkelingspijplijn die een toekomstige omzet van eveneens meer dan 900 miljoen € vertegenwoordigt. Meer inlichtingen op www.alides.be

Highlights

Ontdek onze andere activiteiten

Get in touch

Interesse om te huren of te kopen?
Ons team staat voor je klaar.