Ons engagement

Ons engagement

Real Estate Upcycling

Alides hanteert een upcycling strategie waarbij niet-ESG-conforme eigendommen worden aangekocht die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt en aanzienlijke renovatie en herpositionering vereisen.

Duurzaamheidsverslag

Lees ons duurzaamheidsrapport voor meer informatie over onze reis naar duurzaamheid, huidige initiatieven en toekomstige ambities.

ESG & Duurzaamheid

In 2021 werden de fundamenten van de bedrijfsambities vastgelegd in de volgende ambitieverklaring, waarbij ESG-factoren en Duurzame Ontwikkelingsdoelen geïntegreerd zijn in elk van onze drie belangrijkste pijlers.

1

Enhancing Real Estate

Onze niet aflatende inzet is om de koolstofimpact van onroerend goed te verminderen

en toekomstbestendige steden en gemeenschappen te creëren die de weg wijzen naar Net Zero BKG in 2040.

2

Embracing Real People

Door prioriteit te geven aan het welzijn en ontwikkeling van onze medewerkers,

bevorderen we een cultuur van dialoog en samenwerking die ons naar duurzame oplossingen leidt ten voordele van al onze klanten en stakeholders.

3

Trigger Real Ideas

Door een veerkrachtige cultuur gebaseerd op bewustzijn, partnerschap en transparantie

stellen we teams in staat om samen te werken, waardoor een veelheid aan ideeën ontstaat die oplossingen voortbrengen voor zelfs de meest complexe uitdagingen.

Obrazek
Obrazek