Real Estate Upcycling

Real Estate Upcycling

Real Estate Upcycling is de value added strategie van Alides waarbij niet ESG-conforme panden worden aangekocht die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt en aanzienlijk moeten worden gerenoveerd en geherpositioneerd.

Na aankoop faseren we het pand in de loop der tijd uit en optimaliseren we de bezetting ervan op een gecontroleerde manier. Daarna ondergaat het pand een uitgebreid duurzaam renovatie- en herontwikkelingsproces.

Onze implementatie van Real Estate Upcycling illustreert de betrokkenheid van Alides bij de verduurzaming van vastgoed.

Ontdek onze andere activiteiten

Get in touch

Interesse om te huren of te kopen?
Ons team staat voor je klaar.