Corporate Governance

Group Maes is erin geslaagd om met behoud van het familiale karakter toch de moderne principes van corporate governance te implementeren in haar bestuursstructuur, met het oog op een efficiënte en transparante werking en een langetermijncontinuïteit van de groep.

De Raad van Bestuur van Alides REIM keurt de algemene strategie en beleidslijnen goed, beslist mee over de kernwaarden en houdt toezicht op het dagelijks beleid. De leden van de Raad beschikken over de bekwaamheid, de ervaring en de kennis die vereist is om dit mandaat uit te oefenen, door een jarenlange vertrouwdheid met het beheren van en investeren in de verschillende types vastgoed waarin Group Maes actief is.

Naast drie vertegenwoordigers van de familiale aandeelhouders is de Raad van Bestuur samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders, waarbij Dhr. Paul Depuydt optreedt als Voorzitter van de Raad van Bestuur. Dhr. Rikkert Leeman, Chief Executive Officer en Voorzitter van het Directiecomité, zetelt in de Raad van Bestuur als vertegenwoordiger van het uitvoerend management.

De operationele leiding is in handen van een Directiecomité voorgezeten door de Chief Executive Officer Dhr. Rikkert Leeman en vervolledigd door Dhr. Henk Cardon, Chief Financial Officer, Dhr. Sven De Bondt, Chief Operating Officer en Dhr. Thomas Osselaer, Chief Legal Officer. 

Naar analogie met beursgenoteerde ondernemingen heeft Group Maes charters uitgewerkt die de principes omtrent deugdelijk bestuur verder uitwerken en heeft de Raad van Bestuur in haar schoot een Auditcomité en Remuneratiecomité opgericht.

Directiecomité

Leeman Rikkert

CEO

Cardon Henk

CFO

Osselaer Thomas

CLO

De Bondt Sven

COO

Raad van Bestuur

Depuydt Paul

Voorzitter RvB

Maes Antoine

Familiaal bestuurder

Maes Christophe

Familiaal bestuurder

Maes Sophie

Familiaal bestuurder

Leeman Rikkert

CEO

Callens Joost

Extern bestuurder

Bearelle Nicolas

Extern bestuurder

De Nys Jan

Extern bestuurder

Get in touch

Interesse om te huren of te kopen?
Ons team staat voor je klaar.